Formulier: GROW-Case Leiderschap

 • Je wordt gevraagd, voorafgaand aan de GROW-Case sessie, een situatie in je werkomgeving te beschrijven. De opzet is dat hieruit blijkt dat het tijdig en op target niveau bereiken van doelen langs de kernwaarden juist goed of juist niet goed verloopt.

  Het mag gaan om een situatie uit het verleden, heden of de nabije toekomst. Het mag positief en negatief zijn; houd het vooral praktisch en realistisch. Het uitgangspunt is om tijdens de GROW-Case sessie de door jouw ingediende Case(s) plenair te bespreken met als gevolg dat deelnemers individueel en collectief zich nog meer bewust worden van de onlosmakelijke samenhang tussen kernwaarden, gedrag en resultaatgerichtheid.

  Het uiteindelijke gevolg wat je van deze sessies mag verwachten is dat iedereen (dus ook jij zelf) vanuit verworven inzichten met ander gedrag gaat experimenteren. Tevens leren we in de sessies om elkaar op gewenst gedrag aan te spreken en elkaar bij het behalen van resultaten te ondersteunen.

  Bij deze case besprekingen hanteren wij het GROW-Model.

  Houd bij het beschrijven van de case de juiste verantwoordelijkheden aan!

  Eindverantwoordelijke

  Eindverantwoordelijk betekent dat een medewerker in een team verantwoordelijk is voor het resultaat: hij/zij bepaalt het ‘WAT’ van de taak/opdracht. Met WAT wordt bedoeld dat hij/zij het doel vaststelt, de streefnorm of target en de streefdatum bepaalt. Ook bepaalt de eindverantwoordelijke de randvoorwaarden. Zowel lijn- als staffunctionarissen kunnen eindverantwoordelijke zijn. Een medewerker die eindverantwoordelijk is kan besluiten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te delegeren aan een andere medewerker. Die medewerker is op dat moment operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering.

  Operationeel Verantwoordelijke

  De operationeel verantwoordelijke is verantwoordelijk binnen het team voor het ‘HOE’; De operationeel verantwoordelijke is dus de uitvoerder en verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling. Indien, naar de mening van de operationeel verantwoordelijke, streefnorm, tijd en/of randvoorwaarden bijstelling behoeven, neemt de operationeel verantwoordelijke in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de eindverantwoordelijke.

 • Geef hieronder de naam van je GROW-Case:
 • Wie is er eind- en wie is er operationeel verantwoordelijk voor het te behalen resultaat?
 • Welk doel wordt nagestreefd? Op welk doel wil je uitkomen als de situatie succesvol opgelost wordt? Probeer een doel neer te zetten die een relatie heeft met een bedrijfsdoelstelling of leg die relatie uit.
 • Geef een beschrijving van de situatie.
 • Wat zijn/waren de opties om de situatie op te lossen?
 • Wat worden vanaf nu de actiepunten?
 • Wat zijn tot op heden de resultaten?
 • Welke van de gedragskenmerken langs de waarden gaan goed en welke kunnen beter? Bij jezelf, bij die ander(en) en hoe denk je dat de ander jou ziet?
 • Wat is de target en streefdatum van de doelstelling?

Succesfactoren

Hoe kan het dat er zoveel positieve reacties zijn?

Veranderingen wekken vaak juist heel veel weerstand op. Hoe kan het dan dat deze aanpak van verandering tot zulke positieve reacties leidt in alle lagen van de organisaties die People Change begeleidt?

Beginnen met de kopgroep

Wij beginnen het proces met mensen die er enthousiast over zijn. Dat bespaart dus aan het begin al veel weerstand. We hoeven dit programma niet te verkopen.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Bovendien geven we die mensen heel veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Want als zij zichzelf ontwikkelen, zijn ze ook waardevoller voor de organisatie. Maar we vragen hen niet eerst waardevoller te zijn – we draaien het om. We geloven dat de organisatie automatisch groeit op de waardeas als mensen aan zichzelf werken.

Goede begeleiding

Bovendien zetten we er ongelofelijk goede begeleiding op, waardoor mensen voelen dat ze serieus genomen worden. Hiermee kun je echt niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Die begeleiding bestaat uit interne en externe mensen die zelf ook bezig zijn met hun ontwikkeling, die kunnen dus uit eigen ervaring praten.

Een bijdrage mogen leveren

Door deze aanpak worden mensen enthousiast, is mijn ervaring. En het leuke is, heel vaak komen wij teams tegen die verwonderd zijn over hun eigen vermogen. Ze vinden het heel fijn dat zij de ruimte en het vertrouwen krijgen dat zij het ook echt kunnen. Ze ervaren dat ze voor vol worden aangezien: “Het is echt heel cool dat ik hier een bijdrage aan heb mogen leveren. Want je neemt me gewoon heel serieus.” Als je als mens serieus genomen wordt, neem je het proces serieus en dan zijn de resultaten ook vaak serieus.

Twee stromen

De verandering komt tot stand door een interactie tussen de stroom van boven naar beneden en van beneden naar boven. Zo werkt het gewoon, want het universum kent nou eenmaal zijn regels. Top-down bied je kaders en binnen die regels zetten we de beweging volledig bottom-up in. Daarin blijft People Change heel reëel en eerlijk. Die houding draagt er enorm aan bij dat mensen zich serieus genomen voelen.

Geel ontwikkelen

Wat betekent dat?

 • Onafhankelijk en autonoom worden
 • Denken voordat je in actie komt
 • Afstandelijkheid cultiveren
 • Kijken naar de toekomst
 • Lange-termijn denken
 • Creativiteit gebruiken
 • Abstractievermogen ontwikkelen

Hoe doe je dat?

Mentaal

Leer je geest stil maken en leer de wereld en de mensen om je heen meer te beschouwen i.p.v. actief er mee bezig zijn of je er steeds mee te verbinden. Vanuit de rust die dan in je geest ontstaat bekijk en analyseer je de situatie of het probleem waarmee je geconfronteerd wordt. Doordat je een stap achteruitzet, krijg je een beter overzicht en ga je andere acties inzetten of doe je helemaal niets. Een goede training is meditatie of mindfulness. Om je abstractievermogen en je creativiteit te trainen zou je je bezig kunnen houden met complexe puzzels, bètavakken en fantaseren/visualiseren.

Fysiek

Het helpt om vaker achterover te leunen en zo fysiek een beetje afstand te creëren. Ook kan je vaker de stilte opzoeken en je even terugtrekken uit de wereld. Ga een wandeling maken in de natuur, tijdens de pauzes in je werk of in het weekend. Train jezelf om je goed te voelen wanneer je alleen bent, zonder impulsen van anderen. Maak een vision board en hang het op een plek waar je het dagelijks ziet.

Emotioneel

Leer om je emoties te reguleren. Gebruik bijvoorbeeld ademtechnieken om snel in te grijpen wanneer je merkt dat je overweldigd wordt door emoties. Zo creëer je afstand in je bewustzijn en ‘ben’ je niet langer je emotie. Je wordt zo ‘afstandelijk betrokken’ bij jezelf.

Lezen: boeken over flow, holacracy, meditatie.

Kijken: The social network (2010)

Groen ontwikkelen

Wat betekent dat?

 • Leren luisteren
 • Meevoelen met anderen (empathisch vermogen)
 • Mijn gevoelens delen
 • Samen werken, harmonie creëren
 • Iedereen een plek in de groep geven
 • Menselijkheid en gelijkwaardigheid voorop zetten
 • Sociaal zijn, opkomen voor zwakkeren
 • Hulp vragen

Hoe doe je dat?

Mentaal

Vanuit de vraag’ Wie ben ik?’ ga je eerst naar binnen en leer je jezelf kennen. Een goede zelf-analyse met of zonder hulp van coaching & therapie helpt een antwoord op de vraag te formuleren. Je wordt je meer bewust van je menselijkheid, met alle positieve en negatieve kanten ervan. Houd een dagboek/journal bij om je (beperkende) overtuigingen en aannames te verhelderen. Bepaal wat wel en niet bij jou past, wat aangeleerd is en wat je mag loslaten. Deel je ontdekkingen met anderen en vraag hen om hulp wanneer je er zelf niet uitkomt.

Fysiek

Het gevoel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van groen. Niet alleen emoties, maar ook fysieke gewaarwordingen. Wat ervaar je wanneer je een ruimte of een kantoor binnenloopt? Ben je je bewust van je ademhaling en hartslag in verschillende situaties? Kan je de sfeer in een groep aanvoelen en duiden? Welke fysieke veranderingen merk je op in je lichaam als je getriggerd wordt door een situatie of een persoon? Houd een dagboek bij en check gedurende de dag in bij jezelf om je bewust te worden van de signalen van je lichaam.

Emotioneel

Leer omgaan met je eigen emoties en die van anderen. Zoek een coach en/of therapeut om je te helpen. Leer eerst ze te grofweg benoemen (blij, bedroefd, boos, bang) en ga dan op zoek naar de nuances. Welke emoties kan je vrij ervaren en welke niet? Welke oordelen hangen daar mee samen? Leer te luisteren naar jezelf en leer om te gaan met de ogenschijnlijke chaos van emoties (huilen, zieden, bibberen, lachen, etc.). In groen leer je dat emoties een belangrijke component van het ‘mens-zijn’ is. Door je tolerantie te verhogen voor je eigen emoties, ga je ook meer openstaan voor de emoties van anderen.

Lezen: The work (Byron Katie); De helende reis (Brandon Bays);

Kijken: Avatar (2009); Intouchables (2012); Therapeutische Films;

Oranje ontwikkelen

Wat betekent dat?

 • Ondernemen
 • Durven uit de groep te stappen
 • Uitkomen voor je ambitie
 • Doelen definiëren en ervoor gaan
 • Positief zijn, het glas is half vol
 • Successen vieren
 • Hoog energieniveau cultiveren

Hoe doe je dat?

Mentaal

Voor iemand met een oranje mindset is het glas altijd half vol, er zijn altijd mogelijkheden om iets gedaan te krijgen. Train jezelf om niet tevreden te zijn met de status quo en altijd nieuwe uitdagingen en doelen te formuleren. Doe mee aan challenges, maak bucketlists en zet je ambitieniveau vooral niet te laag. De mentale stretch is nodig om creatief te worden en buiten de lijntjes te gaan kleuren. Probeer boven het maaiveld uit te steken, ga voor de nummer 1 positie en vier je successen.

Fysiek

Zoek situaties op waar je jezelf kan uitdagen. Competitiesport, fitness, carrière maken, iets verkopen of een onderneming starten zijn uitdagende activiteiten die je de mogelijkheid geven doelen te stellen en voor het resultaat te gaan. Zoek situaties op die je adrenaline omhoog stuwen. Een hoog energieniveau en een positieve instelling kan je zelf ontwikkelen, wees echter niet bang om hulp te vragen aan een (sport)coach of mentor, want zij kunnen je gedrag spiegelen, feedback geven en je uitdagen om voorbij je grenzen te gaan en zo je comfortzone op te rekken. Onderscheid je van de massa door te investeren in wat duurdere kleding, accessoires (horloge, gadgets) of schoenen. Oefen met je houding om zelfvertrouwen uit te stralen (buik in, borst omhoog, kijk mensen recht aan). “Fake it, ‘til you make it.”

Emotioneel

Ergens voor gaan betekent het oude loslaten. Dat roept bij de meeste mensen angst of een oncomfortabel gevoel op. Leer om die emoties te overwinnen. Daag jezelf uit om je grenzen te verleggen en niet te luisteren naar gevoelens en emoties die je klein houden. Focus op alles wat er goed gaat. Leer risico’s te nemen en op jezelf te vertrouwen. Belangrijke gevoelens zijn zelfvertrouwen, blijheid, passie en moed, die heb je allemaal nodig om een nieuw pad in te slaan.

Lezen: Boeken van Anthony Robbins

Kijken: The Wolf of Wallstreet (2013), The Pursuit of Happiness (2006).

Blauw ontwikkelen

Wat betekent dat?

 • Je aanpassen aan de norm
 • Instructies leren ontvangen en geven
 • Afspraken nakomen
 • Loyaal zijn aan de groep
 • Taakgerichtheid cultiveren
 • Orde en structuur scheppen
 • Vasthoudendheid ontwikkelen

Hoe doe je dat?

Mentaal

Neem niet te veel hooi op je vork. Maak lijstjes en werk ze af. Eerst iets afmaken voor je aan iets nieuws begint. Vraag om duidelijke grenzen van je werkgebied, een taakomschrijving is wel het minste. Kader af waarvoor je verantwoordelijk bent en houd je daar ook aan. Vraag om instructies en procedures van je meerdere en geef ook weer instructies aan je collega’s. Wanneer je een afspraak maakt, moet je je daaraan houden. En de ander moet dat ook. Besef dat je een radertje bent in een groter geheel. Wat jij belangrijk of leuk vindt heeft geen voorrang. De groep of het grote geheel gaat voor alles. Leer gehoorzaam te zijn aan de autoriteit.

Fysiek

Het is belangrijk om fysiek aanwezig te zijn wanneer dat is afgesproken. Dus houd je aan de werktijden. Aanwezig zijn is belangrijker dan toegevoegde waarde hebben. Hard werken is beter dan resultaten halen. Houd desnoods de schijn op dat je hard werkt (druk, druk, druk). Als je werkt dan doe je dat geordend en met duidelijke structuur. Zet alles op papier en vraag handtekeningen om afspraken te formaliseren. Gedraag je zo neutraal mogelijk en kleed je binnen de norm, op het degelijke af, of draag het voorgeschreven uniform. Probeer op te gaan in de massa.

Emotioneel

Je eigen emoties zijn niet belangrijk. Medelijden hebben met mensen die iets ergs overkomt is wel belangrijk, want dat versterkt het groepsgevoel. We zijn ten slotte allemaal gelijk, zeker in ons lijden. Als er iets gebeurt dat je dwars zit, leg je de schuld het liefst buiten jezelf. Creëer een verhaal waarin je zelf geen schuld hebt aan het gebeurde en bespreek dat achter de rug van de ‘dader’ om met je collega’s. Om uitsluitsel te krijgen zoek je het liefst een autoriteit, die recht spreekt.

Rood ontwikkelen

Wat betekent dat?

 • Grenzen aangeven
 • Beslissingen nemen
 • Jezelf vooropzetten
 • Confrontatie durven aangaan
 • Je angsten opzij zetten
 • Kracht en macht inzetten
 • Actiegerichtheid ontwikkelen

Hoe doe je dat?

Mentaal

Grenzen aangeven leer je door het te oefenen. Begin met volledig op je eigen wensen en behoeften te focussen en leer te weten wat je wilt op elk moment van de dag. Jouw geluk staat bovenaan en je moet jouw omgeving laten weten hoe ze jou daarbij kunnen helpen. Het maakt niet uit of je onredelijk of onlogisch lijkt, jouw wil telt. Durf anderen te vertellen wat je wel en niet zint, wees niet bang wat luider te gaan spreken zodat voor iedereen duidelijk is wat je wilt. Schuw de confrontatie niet! Blijf volhouden tot jij je zin hebt. Daadkracht tonen en beslissingen nemen hoort erbij, ook als niet iedereen het er mee eens is. Leer hoe machtspelletjes werken en hoe iemand met verdeeldheid zaaien een groep kan beheersen.

Fysiek

Ga de actie in. Als je dat niet van nature doet, zoek dan een sport waar die actie vereist is, zoals boksen, Krav Maga of een andere vechtsport. Leer omgaan met aanval en verdediging, vooral met de gewaarwording van bedreiging en de adrenaline en andere stresshormonen in je lichaam die zorgen voor vechten of vluchten. Ga krachttraining doen en ervaar het plezier van een krachtig en sterk lichaam. Meld je aan bij de vrijwillige brandweer, zodat je regelmatig blootgesteld wordt aan spannende, uitdagende situaties waar je jouw daadkracht kan tonen. Als vechten of krachtpatsen niet past, ga dan dansen. Afrikaans dansen, hiphop, tango of buikdansen helpen allemaal om meer bewustzijn in je onderlichaam te krijgen en in contact te komen met de levendigheid en passie die bij rood past.

Emotioneel

Leer je eigen angsten onder ogen te zien en confronteer jezelf wanneer je aarzelt, twijfelt of je zwak voelt. Neem een beslissing en zet die om in actie. Ervaar de kracht van ergens voor gaan en stuur bij als het niet goed uitpakt. Ontwikkel de kracht van je woede en je passie. Leer de woede en boosheid te kanaliseren naar assertiviteit in plaats van agressiviteit. Breng je seksuele fantasieën op een gezonde manier tot leven, via tantra of speciale clubs, zodat je goed contact krijgt met de levengevende passie.

Lezen: Machiavelli, ‘Hoe word ik een rat’ van Joep Schrijvers

Kijken: Game of thrones (HBO), Vikings (Netflix)

Paars ontwikkelen

Wat betekent dat?

 • Familiewaarden benadrukken
 • De magie van het leven erkennen
 • Tradities in ere houden
 • De geschiedenis herdenken
 • Verhalen vertellen
 • Ceremonies en rituelen houden
 • Veiligheid bewaken

Hoe doe je dat?

Mentaal

Word je bewust van de familieverbanden waarin je bent opgegroeid. Maak een familiestamboom en schrijf bij elke persoon een aantal persoonskenmerken. Zie hoe de karakters verschillen en waar ze overeenkomen, dat zijn de typische familietrekjes. Kijk ook hoe je je verhoudt tot de vader en moeder figuur in je familie. De kans is groot dat je mannen en vrouwen benadert zoals je je ouders/opvoeders benaderde. Als dat zo is, dan staat de paarse mindset aan. Schrijf eens op welke verhalen er in jouw familie verteld werden. Wat was de moraal van het verhaal? Hier kan je jouw basis overtuigingen en waarden vaak uithalen. Kijk ook eens welke rol jij van nature inneemt en hoe je switcht tussen de ouder rol en de kind rol.

Fysiek

De paarse sfeer is een familiesfeer. Ga met zijn allen aan een keukentafel zitten om spelletjes te spelen. Stook een vuurtje in de natuur, zorg dat er eten en drinken aanwezig is en nodig iedereen uit verhalen te gaan vertellen over vroeger. Ervaar hoe het is om in een cirkel te zitten en er een onlosmakelijk onderdeel van te zijn. Als je een nog diepere ervaring wilt, kan je een traditionele sweatlodge opzoeken, of de tradities van indianen of Afrikaanse stammen onderzoeken. Creëer rituelen rondom dagelijkse en speciale gebeurtenissen (ook op het werk). Hang foto’s van je familie op of zet fotolijstjes op je bureau en als er iemand langs loopt, vertel dan iets over je familie waar je trots op bent. Beschouw je directe collega’s als broers en zussen, met een vader of moeder die leiding geeft aan de groep.

Emotioneel

De emoties die samenhangen met paars zijn verbondenheid en het gebrek daaraan, de ervaring van veiligheid in de groep en de angst dat je uitgestoten wordt als je je niet aan de familiewaarden houdt. De familie zorgt voor je en dat voelt fijn, maar een familie kan je ook klein en verankerd aan het verleden houden en dat voelt minder goed. Op sommige punten heb je wellicht moeite om de familiegewoontes los te laten, onderzoek welke emoties opkomen als je een ander pad zou lopen dan gebruikelijk in je familie. Mis je verbondenheid, zoek dan een groep mensen die je als familie kan beschouwen, omdat je er mee samenwerkt of er een hobby mee deelt. Dit kan ook online. Zoek de verbondenheid in gelijkgestemden en deel met hen wat je anders in je familie zou delen.

Lezen: boeken over antropologie, familierelaties of opstellingen.

Kijken: The Godfather part 1, The Emerald Forest

Je Purpose formuleren

Om je hogere doel of Purpose te formuleren, helpt het om naar je leven als geheel te kijken en te reflecteren op periodes dat je gelukkig was of ongelukkig was. Iemand die leeft in lijn met zijn Purpose ervaart vaak een gevoel van geluk en positieve energie.

 • Wat ging er goed? Waar krijg je energie van? Wat maakt je gelukkig?
 • Wat kon er beter? Wat kost je energie? Wat zou je willen veranderen in de toekomst?
 • Analyseer je levensloop en kijk vooral naar die zaken die je energie geven en je gelukkig maken. Bundel deze elementen samen en maak er jouw hoger doel of Purpose van voor de toekomst.

 • Schrijf in één zin je ‘Purpose’ op.