De zelfsturende organisatie

De cultuur van een gele zelfsturende organisatie

De gele organisatie cultuur en mensen streven naar kennis en begrip van de complexe wereld.

De kern van geel is: ‘De reden voor ons bestaan is om onafhankelijk te zijn, zo veel mogelijk kennis te verzamelen en zoveel mogelijk te zorgen voor anderen, als realistisch mogelijk. Tegelijkertijd ben ik mijn eigen persoon, verantwoordelijk voor en naar mijzelf en een eiland tussen andere mensen. Continue ontwikkeling langs een bepaald pad is belangrijker dan iets te hebben of te doen. Ik ben betrokken met de ontwikkeling van de wereld vanwege de impact die het op mijn leven heeft als onderdeel van het levende systeem. Daarbij is belangrijk dat de vitale kracht van de aarde aanwezig blijft die in gevaar gebracht wordt door de gezamenlijke effecten van de mensen levend vanuit de eerste zes waarden systemen’.

Hoe herken je een gele organisatie?

 • Mensen doen hun werk met plezier omdat ze doen wat bij hen past
 • Medewerkers hebben vrije toegang tot informatie, gereedschappen en materialen.
 • Organisaties hebben geen vaste structuur, maar zijn flexibel ingericht, zodat ze goed op veranderingen kunnen inspelen
 • De mensen worden gemotiveerd door leren en iets begrijpen, niet door bonussen of straffen
 • Er is een hoge diversiteit, er zijn veel verschillende competenties aanwezig en dat wordt gevierd
 • Er is niet één leider. Leiders gedragen zich als gids, ze brengen de benodigde materialen en informatie naar de juiste plek waar nodig
 • Er worden overeenkomsten gemaakt over ‘wat’ er gedaan wordt en ‘wanneer’, de medewerkers krijgen een grote mate van vrijheid over het ‘hoe’
 • Mensen zijn gefocust op een gezamenlijk overeengekomen hoger doel, dat ervoor zorgt dat de wereld beter wordt
 • Mensen, technologie, natuur en procedures zijn onderling verweven en vormen een integraal onderdeel van de werkstroom
 • Conflicten worden opgelost met behulp van dialoog, waarbij luisteren en elkaar begrijpen belangrijker is dan een oplossing vinden

In een zelfsturende organisatie werken mensen samen vanuit hun gezamenlijke visie en persoonlijke passie om de organisatie te laten groeien. De talentvolle volwassen medewerkers werken met elkaar samen waarbij zij hun creatieve energie maximaal willen inbrengen om de gewenste resultaten voor de organisatie te realiseren. Zij kunnen vanuit hun essentie en inspiratie werken aan de afgesproken resultaten. Zij worden aangestuurd vanuit inspirerend leidinggeven wat voor leidinggevenden uitdagend kan zijn omdat zij niet vanuit macht maar vanuit kracht moeten samenwerken.

In deze innovatieve organisatiecultuur kunnen de leidinggevenden en medewerkers continue hun maximale eigen authentieke kracht in de organisatie inbrengen. Het effect daarvan is dat de betrokkenheid bij de organisatie groot is en iedereen zijn energie en ideeën vrijwillig in de organisatie wil stoppen. In deze “vrijwillige” organisatie zie je dat mensen intensief en open met elkaar samenwerken omdat geld niet de alles overheersende factor is. Vanuit het management worden de mensen ook geen beperkingen opgelegd en leidinggevenden geven het vertrouwen aan hun mensen zodat zij kunnen doen wat zij willen doen. Zij worden als volwassen mensen gezien.

Leiderschap in een gele zelfsturende organisatie

De inspirerende leidinggevende, die vanuit visie en authenticiteit werkt, wil dat de medewerker vanuit zijn passie zijn resultaten realiseert en zodoende maximaal vanuit zijn gevoel kan bijdragen aan de groei van het bedrijf. Daarbij is de cultuur van vertrouwen zo sterk dat mensen elkaar ook direct feedback mogen geven die confronterend kan zijn voor de ander. De mensen durven en willen elkaar confronteren met hun nieuwe ideeën en gevoelens omdat zij op tijd willen veranderen. Zij willen veranderen voordat zij moeten veranderen. Zij willen niet wachten tot ze door veranderende externe omstandigheden in een gestructureerde organisatie zijn gekomen want daar voelen zij zich ongelukkig.

Zij willen voornamelijk werken vanuit visie en als het noodzakelijk is vanuit waarden (groen) en resultaten (oranje) management. Elkaar confronteren is een belangrijk onderdeel van de organisatie cultuur. Omdat een medewerker in deze organisatie alle kracht mag geven die in hem zit, kunnen de confrontaties behoorlijk krachtig en sterk zijn, toch blijven ze altijd respectvol. Alle medewerkers beantwoorden en bedienen zelf klanten en daardoor ontstaat er een constante positieve stroom tussen de klanten en de organisatie, die ervoor zorgt dat klanten steeds weer terug komen bij de organisatie met nieuwe vragen.

Een gele persoon is een inspirator en:

 • Heeft de vaardigheden ontwikkeld om met grote complexiteit om te gaan
 • Accepteert het onverwachte van de krachten uit de natuur
 • Focust op functionaliteit, competentie, flexibiliteit en spontaniteit
 • Vindt een natuurlijke mix tussen conflicterende waarheden, paradoxen en onzekerheden
 • Ontdekt persoonlijke vrijheid, los van andere mensen
 • Ervaart het volledige leven op aarde met alle diversiteit en verschillende dimensies
 • Wil geïntegreerde en open systemen hebben

De structuur van een gele zelfsturende organisatie

Een gele organisatie is een open systeem waarbinnen allerlei verschillende rollen vervuld worden De organisatie is flexibel georganiseerd omdat veranderingen als constant gezien worden en aanpassingen snel gemaakt moeten kunnen worden.

Afbeelding 9 De structuur van een Gele organisatie

In een gele organisatie gaat iedereen er van uit dat de mensen werk doen dat ze leuk vinden en dat op een natuurlijke manier bij hen past. Medewerkers hebben voor een optimale werkervaring en efficiënte vrije toegang nodig tot informatie, gereedschappen en materialen. Continue leren en dingen begrijpen is wat mensen motiveert, straffen of bonussen zijn nauwelijks effectief.

In een gele organisatie zijn ook mensen werkzaam met andere dominante waardensystemen. Ook zullen er onderdelen of teams zijn waarbinnen een waardensysteem uitgesproken dominant is en de bijbehorende structuur en leiderschapsstijl duidelijk herkenbaar zijn. Zij beseffen echter dat ze onderdeel uitmaken van een geheel, volgen de gele zelfsturende visie en dragen met hun kennis en natuurlijke neiging tot besluitvormen, ordenen, communiceren of verbinding maken bij tot de gehele organisatie.