Cultuurverandering bij een oranje, groene of gele organisatie

Bij een oranje, groene of gele organisatie bestaat de populatie grotendeels uit mensen die gewend zijn zelfstandig te werken en zelf beslissingen te nemen over hun eigen omstandigheden en ontwikkeling. Indien in die organisaties verandering nodig is, moet een meer participatieve aanpak gekozen worden.

In onderstaande aanpak wordt begonnen met een gedegen analyse van de cultuur en het leiderschap op basis van waardensystemen. Deze analyse kan grotendeels via een online vragenlijst plaatsvinden, waardoor de hele organisatie vanaf het begin bij de verandering betrokken kan worden. Daarnaast wordt er een grondige analyse gemaakt van de klanten en de huidige markt of business waarin de organisatie zich bevindt. Deze aanpak begint dus met in kaart brengen van de huidige populatie in de organisatie en te kijken hoe de match is met de externe wereld.

Afbeelding 11 Aanpak voor integrale verandering (Offerhaus, Barrett)

Uit deze nulmeting komen gegevens die de noodzaak voor veranderen en het eventuele herzien van de visie en/of de missie van de organisatie duidelijk maken. Deze informatie wordt meteen met de hele organisatie gedeeld. Ook wordt er bepaald of de gewenste kernwaarden aansluiten bij de huidige waardensystemen en gedragskenmerken. Daarop wordt de veranderbaarheid van de organisatie geëvalueerd. Tenslotte wordt de business case voor veranderen opgezet en daaruit volgen pas de strategie voor implementatie en een concreet plan van aanpak voor de verandering. Al deze stappen worden groepsgewijs ingevuld, zodat vanaf het begin draagvlak wordt gecreëerd.

In het kort volgt deze aanpak de volgende strategische fasen:

 1. Waar staat de organisatie nu?
  • Leiderschap- en Cultuur-analyse op basis van waardensystemen
  • Business analyse, bepalen wat er goed gaat, wat beter kan
  • Klant en markt analyse voor externe invloeden en veranderingen
 2. Waar wil de organisatie naartoe?
  • Gezamenlijke visie en hoger doel creëren.
  • Bewustwording en veranderbereidheid creëren, mensen verbinden aan visie
  • Visie omzetten in strategische plannen
 3. Hoe kom je daar?
  • Pas de huidige organisatie aan en implementeer nieuwe systemen en ontwerpen geleidelijk via action learning
  • Plaats de juiste persoon op de juiste plek met de juiste gereedschappen en informatie
  • Bouw aan een proces voor constante verbetering en aanpassing aan verandering