Tips voor een succesvolle cultuurverandering

 • Begin bij de mensen, zij maken het verschil tussen een succesvolle verandering of een mislukking.
 • Neem de mensen mee in de voorbereiding. Mensen willen best veranderen, maar niet gedwongen worden te veranderen.
 • Stel samen vast welke cultuur (of subculturen) er op dit moment zijn. Hierdoor wordt het organisatiecultuur-gat inzichtelijk, evenals de zwaarte van het verandertraject.
 • Toon respect voor het verleden en verschaf ook duidelijkheid over wat van de bestaande cultuur wordt behouden.
 • Zorg voor een aantrekkelijk perspectief: veranderen vraagt lef en het vermogen oude patronen los te laten.
 • Een (cultuur)verandering staat nooit op zich. Zorg voor een scenario met een goed afgewogen mix van interventies voor alle relevante waardensystemen.
 • Koppel de gewenste verandering rechtstreeks aan de strategische doelen: welk gedrag is wenselijk in de bijdrage aan de doelen?
 • Naarmate de strategische doelen meer SMART geformuleerd zijn, is het eenvoudiger om het gewenste gedrag erbij vast te stellen.
 • Werk gewenst gedrag uit met voorbeelden.
 • Werk continue aan vertrouwen en betrokkenheid.
 • Moedig mensen aan om risico’s te nemen en innovatief te zijn.
 • Ga na welke zorg en emoties er achter weerstand zitten.
 • Vraag continue feedback over de opbrengsten en effectiviteit van het veranderingsproces.
 • Communiceer zichtbaar en overtuigend over de successen.
 • Zorg ervoor dat de verandering alle niveaus binnen de organisatie bereikt.
 • Hou het urgentiebesef bij iedereen hoog tot de resultaten zichtbaar worden.