Welke waardensystemen zie je in organisaties?

De gedachte van het Spiral Dynamics model is dat een organisatie zich kan ontwikkelen volgens de aanwezige waardensystemen in de mensen. De cultuur ontwikkeling begint bij de eerste kleur waar sprake is van een groep, nl. paars. De cultuur gaat van familie gedreven/paars, naar macht gedreven/rood, naar regel gedreven/blauw, naar resultaat gedreven/oranje, naar mens gedreven/groen, naar systeem gedreven/geel en naar holistisch gedreven/turquoise.

Elk opeenvolgend waardensysteem kan met toenemende complexiteit omgaan en daar hoort steeds een nieuwe organisatiestructuur bij. Het Beige systeem is in principe alleen bezig met overleven en heeft nog geen behoefte aan organisatie. Het Turquoise systeem is wel al aanwezig bij een aantal individuen, maar nog niet in zo’n grote getale dat er al een duidelijke vorm van organisatie waarneembaar is. Deze twee kleuren worden dan ook niet verder uitgewerkt in dit boek.

In de volgende hoofdstukken worden de op waarden gebaseerde culturen beschreven. Er wordt dieper ingegaan op kenmerken van het waardensysteem, een organisatie die bij dat waardensysteem past, het meest voorkomende leiderschap en de structuur die gekozen wordt om het waardensysteem tot uitdrukking te brengen.