Vision Board maken

Wil jij dat jouw wensen ook zeker uitkomen maak dan een vision board. Een vision board  is een sterke motivator. Het geeft je focus en heldere doelen. Hieronder ons tienstappenplan. Je kunt het ook met je team of je hele organisatie maken. Zodat jij, je team en je hele organisatie inspirerend, doelgericht en transformerend kunnen samenwerken. Kies ervoor om te doen wat je écht belangrijk vindt.

Je hebt nodig:

 • inspirerende tijdschriften
 • een vel A3 papier
 • een schaar of je handen om te scheuren
 • een Pritt stift of andere papierlijm
 • een fijne plek om je even terug te trekken
 • een rustig muziekje op de achtergrond voor de concentratie en ontspanning

In 10 stappen naar een Vision Board

 1. Verzamel een aantal inspirerende tijdschriften en installeer jezelf op een plek waar je je prettig voelt.
 2. Blader erdoor en knip of scheur alle woorden en foto’s eruit die je inspirerend vindt.
 3. Doe de People Change Scan of pak je People Change rapport erbij om te weten waar jij en de anderen nu staan en welke stappen je dit jaar wilt nemen.
 4. Pak een wit A3-vel en schrijf bovenaan Vision Board en een jaartal. Plaats alle woorden en foto’s op het vel.
 5. Verander het net zolang tot alles op de juiste plaats staat en je er een goed gevoel bij krijgt.
 6. Schrijf eventueel een geldbedrag op dat je elke maand wilt realiseren voor je inspanningen.
 7. Plak alles vast op het vel en hang je Vision Board op een plek waar je dagelijks bent.
 8. Neem elke dag 5-10 minuten de tijd om naar je Vision Board te kijken en jezelf in te beelden dat dit je werk en je leven is.
 9. Formuleer op basis van je vision board concrete doelen om je visie te vervullen. Besteed elke dag tijd aan het realiseren en leven van je visie. In 5 minuten, 15, 45 of 60 minuten tot zelfs 8 uur per dag.  
 10. Geniet ervan en deel je successen. Leer van je fouten, zoek oplossingen en vraag anderen je te helpen. 

Het voordeel van werken met tijdschriften is dat je ongedwongen, als een kind, kan scheuren, knippen en plakken. Als je in de tijdschriften echter niet de juiste plaatjes kan vinden, vul je Vision Board dan aan met foto’s en plaatjes van het internet.

Tip: maak een foto van je Vision Board en zet hem op je telefoon als toegangsscherm. Hoe vaker je er naar kijkt, hoe sneller je resultaat zal zien.

Inzicht model


Met behulp van het Inzicht model kun je heel snel aangeven waar je nu op de waarden- en resultaten-as staat in je ontwikkeling. Vervolgens kan je aangeven waar je naar toe wilt.

Transformatiemodel

De horizontale as gaat over de Taakgerichtheid (beweging naar links) of Resultaatgerichtheid (beweging naar rechts). Wanneer je helemaal links zit op deze as ben je zeer taakgericht en is de focus vooral gericht op het uitvoeren van taken en activiteiten. Wanneer je helemaal rechts zit op deze as is ben je zeer resultaatgericht en werk je het liefst aan het realiseren van de resultaten waarmee je de visie en strategie realiseert en die je vooraf hebt afgesproken.

De verticale as is de waarden-as. Deze as geeft aan waar je in je ontwikkeling staat t.a.v. je eigen waarden. Richt je je volledig op jezelf en werk je nauwelijks samen met anderen, dan zit je meer aan de ‘ik en ik’ kant. Ervaar je veel verbinding met anderen, dan zit je meer aan de ‘wij’ kant.

Oefening

Teken op een vel papier de twee assen na en zet een kruisje voor de plek waar je nu staat. Zet dan een kruisje waar je naar toe wilt ontwikkelen. Je zou ook de waardensystemen kunnen gebruiken om te bepalen waar je nu staat en waar je heen wilt. Bedenk dat de waardensystemen zich grofweg ontwikkelen van linksonder naar rechtsboven met een golfbeweging tussen ‘ik’ en ‘wij’ en daardoor zijn we samen steeds meer in staat om een grotere realiteit en complexiteit waar te nemen en daarbinnen resultaten te behalen.

People Change proces

Om duurzaam je gedrag te veranderen en blijvende ontwikkeling te krijgen, ga je leren je bewust te worden van je mindsets en je keuzevrijheid en kan je kiezen je mindsets te ontwikkelen. Bij People change doen we dat in vier stappen.

Stap 1. Inzicht verkrijgen. ​ ​

Waar sta je en waar wil je naartoe? ​ De nulmeting met de People Change scan dient als uitgangspunt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De resultaten worden persoonlijk teruggekoppeld via het People Change Scan rapport.

We beginnen met de theoretische onderbouwing van de waardensystemen en hoe je jezelf kan veranderen. Dan lopen we de uitkomsten van de People Change Scan met je door en gaan we dieper in op de verschillende leiderschapsstijlen die daarbij horen.

Met deze informatie krijg je een goed beeld van waar je nu staat in je leven en ontwikkeling.

Stap 2. Inspiratie voor de juiste richting.​ ​

Met de uitkomsten van de People Change Scan creëer je een visie voor je eigen ontwikkeling. Elk onderdeel geeft informatie over jezelf en met behulp van vragen ga je ontdekken waar je wilt groeien en in welke richting.

Deze visie ga je omzetten in een ontwikkelcontract.

Stap 3. Implementatie en ontwikkeling. ​ ​

Met behulp van de GROW-methodiek creëer je een concreet actieplan voor het realiseren van je ontwikkeldoelen en ga je aan de slag met experimenteren met je gedrag. Bespreek je GROW-case met je begeleider/coach en in je groepssessies om te zorgen dat je voortgang boekt. Oefen met nieuwe leiderschapsstijlen en waardensystemen. Leer hulp vragen wanneer je vastloopt in oud en/of ineffectief gedrag.

Stap 4. Integratie en verdieping.

Zorg dat het werkt en blijft werken. ​Spiegel je eigen gedrag met anderen, leer de waardensystemen goed bij jezelf en anderen herkennen. Merk op welke oordelen je hebt over het gedrag van anderen en relateer dat weer naar jezelf terug. Oefen met nieuwe vormen van samenwerken, communiceren en motiveren. Leer de verandercurve in jezelf herkennen, zodat je weet wat je nodig hebt om verder te komen.

People Change Academy

De People Change Academy is bedoeld voor mensen die de People Change Scan hebben gemaakt, die zich verder willen verdiepen in de ‘mindsets’, waardensystemen en verandervermogen.

Deze academie is een samenwerking tussen People Change en onze klanten. Het is een optelsom van wat we hebben geleerd van het werken met leiders en teams in grote organisaties zoals Transavia, Boskalis, KPN, Wartsila en KPMG.  We hopen dat de academie je zal inspireren om je verder te ontwikkelen. Verken nieuwe manieren om vooruitgang te boeken. Deze academy is een leidraad, die je laat zien hoe jij als leider jezelf en anderen op een methodische en intelligente manier naar succes kan leiden.

Leiders die zich ontwikkelen stellen zichzelf continue de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn sterke en mijn zwakke punten als leider? 
 • Op welke punten moet ik mijn leiderschapskwaliteiten verbeteren? 
 • Wat heb ik nodig om kansen te herkennen en de risico’s in het juiste perspectief te kunnen plaatsen? 
 • Hoe kan ik anderen motiveren en inspireren voor een gemeenschappelijk doel?
 • Welke vaardigheden heb ik nodig om een samenhangend en bezield team op te bouwen? 
 • Waar vind ik het zelfvertrouwen dat is vereist om anderen te kunnen leiden?
 • Hoe kan ik ons werk plezieriger en leuker maken? 

Deze People Change Academy is bedoeld om iedereen te helpen deze vragen te beantwoorden. De academie is niet alleen bedoeld om te worden gelezen, het is bedoeld om ook te gebruiken. Dat wil zeggen, we hopen dat je met pen in de hand leest. Schrijf, krabbel, markeer de informatie die voor jou nuttig is. Doe er dan iets mee.

Aanpak

Mensen onthouden:

 • 10 % van wat ze horen
 • 35 % van wat ze zien
 • 55 % van wat ze horen en zien
 • 70 % van wat ze zelf zeggen
 • 90 % van wat ze zelf zeggen en doen

Dus: Veel zelf doen en zelf ontdekken.

Regels

 • Storingen gaan voor.
 • Niets is gek (je kan alles vragen).
 • Alle informatie is vertrouwelijk.
 • Verantwoordelijk voor je eigen leerproces.
 • Feedback direct uitspreken.
 • Werken aan de hand van voorbeelden, die jij inbrengt.

De modules in de Academie geven stap voor stap informatie over de manier waarop je de scan uitkomsten op het gebied van jouw waardensystemen en verandervermogen kunt gebruiken. De Academie geeft informatie over de inhoud en betekenis van je People Change scan uitkomsten. De modules zijn een aanvulling op de uitleg van jouw Leiderschap Scan rapport en bieden je ondersteuning bij jouw eigen ontwikkeling of uitleg van het individuele scan rapport.

Hoe leiders succesvol zijn

De 5 eigenschappen van succesvolle Leiders

1. Zij durven de status-quo aan te pakken. 

 • Zij zoeken naar uitdagende mogelijkheden voor verandering, groei, vernieuwing en verbetering. 
 • Zij experimenteren, nemen risico’s en leren daarbij van gemaakte fouten 

2. Zij inspireren om samen tot een gemeenschappelijke visie of purpose te komen.

 • Zij brengen een visie over van een toekomst die de organisatie verbetert en op een hoger plan brengt. 
 • Zij betrekken anderen bij een gemeenschappelijke visie door een beroep te doen op hun waarden en interesse, hun hoop en hun dromen.

3. Zij stellen anderen in staat om te handelen.

 • Zij bevorderen de samenwerking door doelen te stellen die samenwerking vereisen en door vertrouwen tot stand te brengen.
 • Zij versterken de mensen door macht en bevoegdheden over te dragen en keuzemogelijkheden te bieden, door hun bekwaamheid te vergroten, belangrijke opdrachten te geven en zichtbare steun te bieden.

 4. Zij geven het goede voorbeeld.

 • Zij stellen een voorbeeld door zich te gedragen op een wijze die overeenkomt met de organisatie waarden. 
 • Zij behalen kleine succesjes die voortdurende vooruitgang bevorderen en stimuleer daarmee de betrokkenheid van iedereen.

5. Zij motiveren, inspireren en steken een hart onder de riem van anderen.

 • Zij prijzen en belonen de individuele bijdragen aan het welslagen van elk project. 
 • Zij vieren geregeld de successen van het team. 

Persoonlijke waardensystemen in de People Change Scan


Het People Change model is het basismodel dat gebruikt wordt in de People Change Scan. In het model worden de waardensystemen met bijbehorende kleuren, de structuren, leiderschapsstijlen en kernwoorden weergegeven.

 • Paars is het waardensysteem dat veiligheid zoekt bij familie en een stamoudste als leider heeft. De stamoudste staat centraal.
 • Rood is het waardensysteem dat staat voor durf, tempo en daadkracht. De leider is een autocraat die vooral bezig is macht te vergaren en behouden.
 • Blauw is het waardensysteem dat orde en principes belangrijk vindt. De leider wordt omschreven als een bureaucraat.
 • Oranje is het waardensysteem dat vooruitgang, resultaten en succes wil zien. De leider stelt zich op als strateeg.
 • Groen is het waardensysteem dat mensen, harmonie en consensus vooropstelt. De leider gedraag zich als coach of people manager.
 • Geel is het waardensysteem dat het hele systeem wil begrijpen en in flow wil co-creëren. De leider kijkt naar de toekomstmogelijkheden en wordt omschreven als visionair.

Het ontstaan van waardensystemen


Ontstaan Beige

Periode: 300.000 -100.000 jaar geleden (bij homo sapiens)
Plaats: Zuid-oost Azië, Zuid-China, Noord-Afrika

Overleven in (soms) barre omstandigheden, in grillige, woeste natuur. Grote klimaat schommelingen, ijstijden. Jagers en verzamelaars. Voedsel vergaren gaat gepaard met grote risico’s. Primitief leven.


Ontstaan Paars

Periode: 100.000 – 50.000 jaar geleden
Plaats: Midden-Oosten, Oost-Afrika, West-Europa

Natuurlijk samenklitten van mensen om te overleven. Nomadisch bestaan, mannen jagen, vrouwen verzamelen en zorgen voor kinderen. Er ontstaan automatische gedragsregels en onuitgesproken omgangsvormen om veiligheid te bieden voor de stam. Mensen leven langer, waardoor meerdere generaties bijeen leven (grootouders).


Ontstaan Rood

Periode: ~10.000 jaar geleden
Plaats: Nabije Oosten

Als de veiligheid, zekerheid en geborgenheid van de groep bevredigd zijn, komt er energie vrij. Het individu maakt zich los van de veilige (familie)omgeving. Als je het anders wilt, zoek je het buiten de stam óf je zet het stamhoofd af. Oorlog en rivaliteit beloont de sterkste. Macht en begeerte worden middelen voor zelfontwikkeling en persoonlijke verrijking.


Ontstaan Blauw

Periode: 10.000 – 5.000 jaar geleden
Plaats: Nabije-Oosten

Eerste landbouwrevolutie. Domesticatie van dieren en planten. Steeds meer mensen op kleine oppervlakte waardoor georganiseerdere vormen van samenleving nodig werden en arbeidsdeling optrad. Overschot aan voedsel, waardoor heersende klasse (hiërarchie) ontstaat. Ontwikkeling van religie, technologie en eerste wetenschap.


Ontstaan Oranje

Periode: 2.500 – 300 jaar geleden
Plaats: Griekenland

In de stabiele en veilige wereld van Blauw ontstaat ruimte voor het individu om zichzelf te ontplooien. Er vindt verstedelijking plaats. Handel, competitie en geld als ruilmiddel worden belangrijker. Het aardse leven en denken wordt waardevoller dan de religieuze normen. Cognitie, ratio en het wetenschappelijk denken worden de dominante levensovertuigingen.


Ontstaan Groen

Periode: ~200 jaar geleden
Plaats: Frankrijk en Duitsland

Langzaam groeit het besef dat materiële weelde niet toereikend is voor een bevredigend bestaan. De maakbare wereld heeft grenzen. Interesse in de binnenwereld van de mens en het bewustzijn over gevoelens neemt toe. Groen ziet een wereldgemeenschap waarin iedereen in essentie gelijk is en waarin we collectief zorg dragen voor de heelheid van onze planeet en al zijn bewoners.


Ontstaan Geel

Periode: ~ 50 jaar geleden
Plaats: Westerse wereld

De behoefte om zichzelf en de wereld een stap verder te helpen zorgt ervoor dat mensen zich van de groep af gaan scheiden en zelfstandig en in vrijheid hun eigen unieke bijdrage gaan leveren. De wereld wordt gezien als een integraal geheel (systeem), waarin de waarde van alle waardensystemen wordt erkend, maar waarin sommige waarden passender en werkbaarder zijn dan anderen.


Ontstaan Turquoise

Periode: ~30 jaar geleden
Plaats: Hele Wereld

De realisatie ontstaat dat het individu complexe wereldlijke zaken niet alleen kan oplossen en dat daarvoor gecoördineerde gezamenlijke actie nodig is.

Er vindt integratie plaats op cognitief, emotioneel, instinctief en energetisch niveau. Er ontstaat een holistische mindset waarin verantwoordelijkheid voor de wereld begint bij conflictresolutie bij jezelf.

Leiderschapsontwikkeling

In het Leiderschapsontwikkeling programma van People Change leer je dat jij vanuit verworven inzichten en kennis effectief leiding kunt geven aan je organisatie, aan je team en aan jezelf.

Aanpak & Doel Leiderschapsontwikkeling

We organiseren de Leiderschap en Management Development ontwikkeling voor bedrijven en individuele deelnemers (leidinggevenden, managers, professionals) die willen leren om nog effectiever, professioneler en coachend leiding willen geven. De training bestaat uit gemiddeld 10 bijeenkomsten van twee uur met 10 deelnemers waar theoretische modellen worden uitgelegd over effectief en inspirerend leiderschap. Daarbij zullen door de deelnemers zelf ingediende werksituaties en cases besproken en geëvalueerd worden. Door elkaar te coachen en feedback te geven mbv. de leiderschap modellen ondersteunen de deelnemers elkaar op het ontwikkelen van hun leidinggevende capaciteiten en doen zij een beroep op elkaars kennis en ervaring om nieuwe leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Ervaren leidinggevenden begeleiden de leiderschap bijeenkomsten als inhoudelijke deskundige en procesbegeleider.

De uitkomsten en resultaten van ons Leiderschap en Management Development bijeenkomsten zijn dat jij en de andere deelnemers vanuit verworven inzichten en kennis effectief leiding kunnen geven aan zichzelf, aan anderen en aan de organisatie. Neem contact op via het contactformulier om deze effectieve en leerzame Leiderschap en Management Development in je organisatie te kunnen volgen.

Leiderschap Studieboek

Voor het Leiderschap programma wordt gebruik gemaakt van het boek van Dr. ing. Rogier Offerhaus MBA: “Inspirerend Leidinggeven, 10 stappengids tot zelfinzicht”

Het centrale thema van “Inspirerend leidinggeven” is hoe mensen op een inspirerende wijze hun persoonlijke verlangens kunnen verwezenlijken en hoe ze andere mensen succesvol kunnen coachen in het realiseren van hun verlangens. De auteur heeft 10 krachtbronnen ontdekt die iedereen in zich heeft en direct kan toepassen om zijn persoonlijke effectiviteit te verhogen:

 • Ontdek je verlangens
 • Ken jezelf
 • Gebruik je fysieke kracht
 • Gebruik je mentale kracht
 • Gebruik je emotionele kracht
 • Ontwikkel je relaties
 • Coach een doener
 • Coach een denker
 • Coach een voeler
 • Vernieuw jezelf

Rogier geeft in dit boek aan hoe je toegang krijgt tot je persoonlijke verlangens en krachtbronnen en hoe je deze effectief en succesvol toe kunt passen in je persoonlijke en professionele omgeving. Hierdoor zul je in staat zijn om inspirerend leiding te geven en grenzeloos succesvol te zijn. Lees alles over de Leiderschapsaanpak van Rogier Offerhaus in het boek “Inspirerend Leidinggeven: 10 stappengids tot zelfinzicht”.

GROW Model

Het GROW model is een eenvoudig middel om iemands professionaliteit en oplossingsgericht vermogen te vergroten door zijn persoon in relatie tot bepaalde ervaringen en werkgerelateerde vraagstukken te bespreken. GROW staat voor Goal, Reality, Options en Will. Dit model gebruiken we als basis om werkgerelateerde cases te bespreken die tot doel hebben het persoonlijke leiderschap en de business te verbeteren. Dit kan zowel resultaatgericht als waardengericht gebeuren.

Het GROW model in een case:

Goal (wat wil jij bereiken?)

 1. Welk doel wordt nagestreefd? Op welk doel wil je uitkomen als de situatie succesvol opgelost wordt?

Reality (wat is de huidige situatie?)

 1. Geef een beschrijving van de situatie. Probeer dat te splitsen langs de waarden- en resultaten-as
 2. Welke van de waardensystemen en/of kernwaarden van de organisatie gaan goed en welke kunnen beter?
 3. Wie is er functioneel en wie is er operationeel eindverantwoordelijk voor het te behalen resultaat?
 4. Wat zijn tot op heden de resultaten?

Options (welke alternatieven zijn er?)

 1. Wat zijn/waren de opties om de situatie op te lossen?

Will (welke vervolgstappen ga je nemen?)

 1. Met in acht name van wat je nu weet: Wat worden vanaf nu de actiepunten?

Het is onze ervaring dat deze werkwijze er sterk toe bijdraagt dat het bewustzijn over hoe je situaties aanpakt en hoe je met anderen samenwerkt aanzienlijk wordt vergroot. Vanuit die ondervinding nodigen wij je uit om met vernieuwd gedrag te experimenteren.

GROW-case maken

 • Maak nu je GROW-case op persoonlijk niveau.
 • Maak nu je GROW-case op professioneel niveau.

Klik hier voor een voorbeeld van een ontwikkelcontract.

People Change Scan: onderlinge relaties

Onderlinge relaties

Check de onderlinge relaties voor een volledig beeld:

 • Dominant Paars heeft vaak gemengd tot digitaal denkvermogen, hoog geleidelijk verandervermogen en wil horizontaal veranderen. Trust en People zijn vaak hoog.
 • Dominant Rood heeft vaak gemengd tot digitaal denkvermogen, hoog geleidelijk verandervermogen en wil horizontaal veranderen. Trust is vaak hoog.
 • Dominant Blauw heeft vaak gemengd tot digitaal denkvermogen, hoog transitie en geleidelijk verandervermogen en wil horizontaal veranderen. Principles is vaak hoog.
 • Dominant Oranje heeft vaak gemengd denkvermogen, hoog transitie verandervermogen (Project mgt) en wil horizontaal veranderen. Profit is hoog.
 • Dominant Groen heeft vaak gemengd denkvermogen, hoger transitie en transformatievermogen en wil verticaal veranderen. People en Trust zijn vaak hoog.
 • Dominant Geel heeft vaak hoog analoog denkvermogen, hoog transformatie verandervermogen en wil verticaal veranderen. Purpose vaak hoog, hoge Planet is indicatie voor groei.